Kancelaria Prawna Skarbiec

Oferta

Odrzucenie spadku

W jaki sposób można spadek przyjąć oraz jakie są skutki odrzucenia spadku?

Spadek można przyjąć w sposób prosty, czyli taki spadkobierca odpowiada bez ograniczenia za długi, bądź z ograniczeniem tej odpowiedzialności, czyli z dobrodziejstwem inwentarza, ponadto można spadek odrzucić, w takim wypadku spadkobierca nie ponosi odpowiedzialności za długi spadkowe.

Oświadczenie o przyjęciu jak i o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Brak oświadczenia złożonego w powyższym terminie jest jednoznaczne z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Oświadczenie nie może być złożone pod warunkiem ani z zastrzeżeniem terminu, takie oświadczenia będą nieważne. Oświadczenie raz złożone nie może być odwołane. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku składa się przed sądem lub przed notariuszem. Można je złożyć ustnie lub na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym. Pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku powinno być pisemne z podpisem urzędowo poświadczonym.

Należy pamiętać, iż w momencie odrzucenia spadku spadkobierca zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku, a zatem udział spadkowy, jaki by mu przypadł, przypada jego dzieciom w częściach równych, a w wypadkuich braku, pozostałym spadkobiercom w stosunku do przypadających im udziałów.

Prawnik radzi:

W jaki sposób będę odpowiadał za długi spadkowe po przyjęciu spadku?

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012