Kancelaria Prawna Skarbiec

Oferta

Testament notarialny

Testament notarialny jest sporządzany przez notariusza.

Testament może być również nieważny, jeżeli:

 1. nie wskazano daty czynności (dnia, miesiąca, roku, a na żądanie strony także godziny i minuty),
 2. nie wskazano osoby notariusza, przed którym dokonano czynności,
 3. nie wskazano miejsca dokonania czynności,
 4. nie oznaczono kancelarii notarialnej,
 5. nie oznaczono, w sposób dokładny osoby lub osób biorących udział w spisaniu testamentu,
 6. nie zawarto dokładnego oświadczeń woli
 7. nie zawarto, na żądanie strony, istotnych faktów i okoliczności zaistniałych przy spisywaniu testamentu,
 8. nie zawarto wzmianki o odczytaniu, przyjęciu i podpisaniu testamentu,
 9. nie zawarto podpisów osób obecnych przy czynności i podpisu samego notariusza,
 10. nie zawarto wzmianki o niepodpisaniu testamentu przez osobę nieumiejącą pisać i czytać,
 11. nie zawarto rozporządzeń testamentowych w treści aktu, jako istotnych postanowień czynności prawnej.

Powołanie się na nieważność testamentu notarialnego, jest możliwe, przy czym osoba powołująca się na tę okoliczność zobowiązana jest do przedstawienia dowodów na poparcie swego twierdzenia.

Prawnik radzi:

Mój ojciec nie był w stanie podpisać testamentu, więc złożył tuszowy odcisk palca. Czy testament jest ważny?

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012