Kancelaria Prawna Skarbiec

Oferta

Testament ustny

Testament ustny należy do grupy testamentów szczególnych. Zgodnie bowiem z art. 952 kc, testament ustny można sporządzić, jeżeli istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo jeżeli wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione. Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, iż nie wystąpienie wskazanych wyżej przesłanek uniemożliwia sporządzenie testamentu w formie ustnej.

Dodatkowym utrudnieniem przy sporządzeniu testamentu ustnego jest konieczność obecności co najmniej trzech świadków. Treść takiego testamentu może być sporządzona w ten sposób, iż jeden ze świadków spisze oświadczenie spadkodawcy przed upływem roku od czasu jego złożenia z podaniem miejsca, i daty oświadczenia woli, a pismo to podpisze spadkodawca i dwaj świadkowie albo wszyscy świadkowie.

Warto zauważyć, iż w wypadku, gdy treść testamentu nie została stwierdzona w powyższy sposób, to w ciągu sześciu miesięcy od dnia otwarcia spadku, treść testamentu można potwierdzić przed sądem poprzez złożenie zgodnych zeznania świadków.

Prawnik radzi:

Czy istnieje możliwość spisania testamentu w czasie podróży statkiem?

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012