Kancelaria Prawna Skarbiec

Oferta

Testament własnoręczny (holograficzny)

Testament holograficzny, czyli własnoręczny, jest najprostszą formą testamentu.

Testament holograficzny powinien:

  • zostać napisany w całości pismem ręcznym,
  • zostać opatrzony podpisem spadkodawcy, przy czym podpis powinien się znajdować na końcu rozrządzeń testatora (jakiekolwiek rozporządzenia/zapiski znajdujące się pod złożonym podpisem spadkodawcy, będą nieważne),
  • powinien zostać opatrzony datą.

Niespełnienie wyżej wskazanych wymagań powoduje nieważność testamentu holograficznego, przy czym w wypadku, gdy testament holograficzny nie został opatrzony datą, nie będzie on uznany za nieważny, jeżeli nie ma wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów.

Prawnik radzi:

W jaki sposób można podważyć testament własnoręczny?

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012