Kancelaria Prawna Skarbiec

Oferta

Testament wojskowy

Testament wojskowy można sporządzić w trzech formach:

  1. Pierwszą z nich jest złożenie oświadczenia woli ustnie przed sędzią wojskowym, który spisuje ją w protokole z podaniem daty i miejsca jego sporządzenia oraz odczytuje protokół spadkodawcy i czyni o tym wzmiankę w protokole.
  2. Drugim sposobem jest złożenie oświadczenia woli dwóm świadkom, którzy są jednocześnie obecni i z których jeden spisuje wolę spadkodawcy podając takżę datę i miejsce, a następnie tak sporządzony testament podpisują spadkodawca i świadkowie.
  3. Trzecia forma testamentu wojskowego przewidziana jest dla osób nie mogących się podpisać. Przy sporządzaniu takiego testamentu potrzebnych jest trzech świadków jednocześnie obecnych. Wolę spadkodawcy spisuje się, podając miejsce i datę sporządzenia oraz wyjaśnienie powodu braku podpisu spadkodawcy, po czym tak sporządzony testament po jego odczytaniu podpisują wszyscy trzej świadkowie.

Należy wskazać, iż ważność testamentu szczególnego jest ograniczona. Jest on ważny jedynie przez sześć miesięcy od momentu upływu okoliczności, które uzasadniały niezachowanie formy testamentu zwykłego, chyba że spadkodawca zmarł przed upływem tego terminu.

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012