Kancelaria Prawna Skarbiec

Oferta

Zaginięcie testamentu

Zarówno zagubienie, jak i samowolne zniszczenie testamentu przez osobę trzecią nie prowadzi do pozbawienia testamentu własnoręcznego skuteczności prawnej.

Podstawę dziedziczenia może stanowić testament własnoręczny, który zaginął. Fakt jego sporządzenia, ważność oraz treść rozrządzeń musi zostać udowodniona w toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku [tak: Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 16 kwietnia 1999 r. II CKN 255/98].

Zajście tego zdarzenia aktualizuje potrzebę odtworzenia formy, i ustalenia treści zagubionego (samowolnie zniszczonego przez osobę trzecią) testamentu własnoręcznego. Testament sporządzony w tej formie ma charakter dokumentu prywatnego (art. 245 kpc). Toteż, w braku ograniczeń w tym względzie, dopuszczalne jest wykazywanie za pomocą wszelkich środków dowodowych (nie wyłączając dowodu z zeznań świadków oraz z przesłuchania stron) faktu sporządzenia testamentu własnoręcznego w przepisanej formie oraz jego treści (art. 246 kpc).

Fakt sporządzenia testamentu oraz jego treść można ustalić także wtedy, jeżeli jedynym na to dowodem są zeznania świadków [tak: Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 20 lipca 2005 r. II CK 2/2005].

Tak odtworzony testament ma moc prawną oryginału testamentu własnoręcznego.

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012