Kancelaria Prawna Skarbiec

Oferta

Zapis testamentowy

Kwestie zapisu i polecenia regulują art. od 968 do 985 kodeksu cywilnego.

Art. 968 kodeksu cywilnego definiuje pojęcie zapisu oraz zapisu dalszego. Zgodnie z jego brzmieniem zapisem jest rozporządzenie testamentowe, w którym testator zobowiązuje spadkobiercę testamentowego lub ustawowego do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby ("zapisobiercy"). Trzeba nadmienić, iż jeśliby się okazało, że spadek obciążony zapisem odziedziczy gmina lub Skarb Państwa, to w takim wypadku będą one zobowiązane do wykonania zapisu, na takich samych zasadach jak inny spadkobierca.

Zgodnie natomiast z § 2 art. 968 kodeksu cywilnego zapisem dalszym jest rozporządzenie testamentowe, w którym testator obciąża zapisem zapisobiorcę.

Cechy charakterystyczne zapisu to:

  • zapis może zostać ustanowiony wyłącznie w testamencie,
  • zapisu dokonuje się na rzecz ściśle określonej osoby, nie można zatem wskazać nieokreślonej osoby,
  • podmiot obciążony zapisem, czy to spadkobierca czy zapisobiorca, jest zobowiązany do spełnienia określonego świadczenia majątkowego.

Zgodne z art 970 kodeksu cywilnego, "zapisobierca może żądać wykonania zapisu niezwłocznie po ogłoszeniu testamentu. Jednakże zapisobierca obciążony dalszym zapisem może powstrzymać się z jego wykonaniem aż do chwili wykonania zapisu przez spadkobiercę."

Zgodnie z treścią przytaczanego artykułu, należy uznać, iż  w chwili otwarcia spadku  powstaje stosunek zobowiązaniowy pomiędzy spadkobiercą lub zapisobiercą obciążonym zapisem a zapisobiercą, przy czym jego wymagalność zależy od tego czy mamy do czynienia z zapisem, czy też zapisem dalszym. Warto także zaznaczyć, iż  zapisobierca nie odpowiada za długi spadkowe.

Co może być przedmiotem zapisu:

  • zobowiązanie do przeniesienia własności i wydania rzeczy oznaczonej co do gatunku lub co do tożsamości, lub ustanowienia prawa rzeczowego,
  • obowiązek przekazania określonej ilości pieniędzy, lub ustanowienie renty,
  • przelew wierzytelności,
  • umorzenie długu.

Prawnik radzi:

Na kim spoczywa obowiązek wykonania zapisu?

Przedawnienie roszczeń wynikających z zapisu

Przykład:

Mój ojczym uczynił w testamencie zapis zobowiązujący mojego brata do wydania mi oszczędności znajdujących się na rachunku bankowym w wysokości 7500 EUR. Czy taki zapis jest skuteczny? Czy mój brat może mi wydać równowartość tych środków w walucie polskiej?

Mój ojciec zmarł dwa miesiące temu, w testamencie uczynił mnie spadkobiercą niewielkiej kamienicy składającej się z sześciu odrębnych lokali. W testamencie zawarł także zapis wskazujący iż, zapisuje na rzecz mojego wuja lokal nr 4 położony w tej kamienicy. Czy taki zapis jest ważny?

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012