Kancelaria Prawna Skarbiec

Prawnik radzi

Kogo obarczyć wykonaniem polecenia

Pytanie

Kogo należy obarczyć wykonaniem polecenia?

Odpowiedź

Poleceniem można obarczyć jedynie zapisobiorcę lub spadkobiercę, zaś obowiązek jego wykonania powstaje co do zasady z chwilą otwarcia spadku. Zgodnie z art. 985 kc Wykonania polecenia może żądać każdy ze spadkobierców, jak również wykonawca testamentu, chyba że polecenie ma wyłącznie na celu korzyść obciążonego poleceniem. Jeżeli polecenie ma na względzie interes społeczny, wykonania polecenia może żądać także właściwy organ państwowy. Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, iż  osoby wskazane w cytowany artykule nie realizują wierzytelności a jedynie czuwają nad wykonaniem określonego obowiązku.

Niewykonanie polecenia rodzi możliwość wystąpienia z powództwem przez podmioty wskazane w art. 985 kc o jego wykonanie. Nie można natomiast uznać, iż osoba nie wykonująca polecenie utraciła spadek lub zapis.

Warto jednakże zaznaczyć, iż jeśli spadkodawca przewidział skutek w postaci utraty zapisu w wypadku niewykonania określonego obowiązku, to takie stwierdzenie będzie traktowane jako zastrzeżenie warunku zawieszającego co w świetle art. 975 kc jest dopuszczalne.

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012