Kancelaria Prawna Skarbiec

Prawnik radzi

Niegodność dziedziczenia

Pytanie

Mój brat zniszczył testament, który był nieważny, czy z tego powodu będzie mógł dziedziczyć z ustawy?

Odpowiedź

Z powyższego stanu faktycznego wynika, iż Pani brat może zostać uznany za niegodnego dziedziczenia. Spadkobierca niegodny zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku. Przypadek zniszczenia testamentu, jego ukrycia lub przerobienia albo podrobienia stanowi jedną z przesłanek do uznania takiej osoby za niegodną dziedziczenia. i nie wyłącza niegodności dziedziczenia okoliczność, że testament zniszczony przez spadkobiercę umyślnie, czyli w zamiarze usunięcia skutków prawnych związanych z jego sporządzeniem, okazał się testamentem nieważnym.

Warto także nadmienić, iż uznanie Pani brata za niegodnego dziedziczenia wyłączy go od udziału w spadku, ale jeżeli posiada zstępny, to wejdą oni w jego miejsce.

Prawnik radzi:

Kto może wystąpić z powództwem o uznanie za niegodnego dziedziczenia?

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012