Kancelaria Prawna Skarbiec

Prawnik radzi

Tuszowy odcisk palca

Pytanie

Mój ojciec Sławomir P. zmarł w dniu 3 marca 2008 r., a w dniu 1 stycznia 2008 r. sporządził testament w formie aktu notarialnego, jako swoich spadkobierców wskazał mnie i mojego brata, Pawła P.

W trakcie sprawy prokurator wskazał, iż spadek należy się Skarbowi Państwa jako spadkobiercy ustawowemu, ponieważ testament został sporządzony z naruszeniem przepisów określających sposób sporządzenia testamentu w danej formie, ponieważ był sporządzony w mieszkaniu mojego ojca, a dodatkowo ojciec był w podeszłym wieku i obłożnie chory.

Muszę wskazać, iż na sporządzenie testamentu notariusz przybył z biegłym, który ocenił stan mojego ojca jako w pełni świadomy i zdolny do sporządzenia testamentu. Testament został sporządzony zgodnie z wolą ojca, który oświadczył, że cały majątek pragnie przekazać mnie i mojemu bratu po połowie.

Mój ojciec nie był w stanie podpisać testamentu, więc złożył tuszowy odcisk palca, a jego imię i nazwisko napisała obecna przy akcie aplikantka notarialna, która również złożyła swój podpis. Czy testament sporządzony przez mojego ojca w formie aktu notarialnego jest ważny?

Odpowiedź

Na powyższe pytanie należy odpowiedzieć twierdząco. Zgodnie z powyżej przedstawionymi informacjami należy stwierdzić, iż wszelkie wymogi formalne przewidziane dla testamentu notarialnego zostały wypełnione. W szczególności, jak sam Pan zaznaczył, testament został sporządzony z wolą testatora przed notariuszem, ponadto przed sporządzeniem testamentu testator został przebadany przez biegłego, który uznał, że pana ojciec jest w pełni świadomy i zdolny do sporządzenia testamentu. W tym miejscu warto zaznaczyć, iż polskie prawo przewiduje możliwość złożenia tuszowego odcisku palca zamiast podpisu pod tekstem testamentu, jeżeli testator nie może pisać.

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012