Kancelaria Prawna Skarbiec

Prawnik radzi

Ważność testamentu z przerobioną datą

Pytanie

Bożena B. sporządziła testament w dniu 12 czerwca 1998 r. przed burmistrzem miasta, jednakże w niewyjaśnionych okolicznościach powyższy testament zaginął z akt sprawy i nie jest możliwe ustalenie jego treści.

Jednakże w dniu 17 lipca 1998 r. został sporządzony drugi testament przed tym samym burmistrzem. Istnieją wątpliwości, iż data w tym drugim testamencie została przerobiona na rok 1997.

Czy testament z przerobiona datą jest ważny?

Odpowiedź

To powyższe pytanie należy odpowiedzieć twierdząco, że testament jest ważny.

W myśl bowiem art. 958 kodeksu cywilnego, nieważny jest testament sporządzony z naruszeniem przepisów o formie testamentu, nieważność więc odnosi się do naruszenia wymagań co do formy sporządzenia testamentu, a nie odnosi się do zdarzeń późniejszych. Nie ma poza tym jakiejkolwiek podstawy prawnej do uznania za nieważny testamentu alograficznego z tego tylko powodu, że rzeczywista data jego sporządzenia została później przerobiona.

Przerobienie testamentu, sporządzonego z zachowaniem wszelkich wymagań co do formy, nie pociąga za sobą skutku w postaci nieważności testamentu, może natomiast pociągać za sobą niegodność spadkobiercy w razie udowodnienia, że przerobił on testament albo świadomie skorzystał z testamentu przerobionego przez inną osobę.

Jednakże z przepisów o niegodności, zawartych zarówno w art. 928-930 kodeksu cywilnego nie można wyprowadzić wniosku, że przerobienie daty testamentu powoduje jego nieważność. Należy stwierdzić, iż jeżeli w testamencie alograficznym data jego rzeczywistego sporządzenia została przerobiona, to jej przerobienie nie powoduje nieważności tego testamentu.

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012