Kancelaria Prawna Skarbiec

Prawnik radzi

Wynagrodzenie wykonawcy testamentu

Pytanie

Mój przyjaciel uczynił mnie w testamencie wykonawcą testamentu, przy czym nie określił żadnego wynagrodzenia oraz nie wskazał także, iż miałbym tę funkcję pełnić nieodpłatnie. Czy przysługuje mi jakieś wynagrodzenie za podjęte czynności?

Odpowiedź

Na powyższy pytanie należy udzielić odpowiedzi twierdzącej, albowiem zgodnie z zapisem art. 989 § 2

„Koszty zarządu majątkiem spadkowym oraz wynagrodzenie wykonawcy testamentu należą do długów spadkowych.”

Zgodnie z powyższym, jeśli spadkodawca wyraźnie nie zastrzegł, że czynności mają być wykonane nieodpłatnie, to przysługuje za nie wynagrodzenie na zasadach opisanych w przepisach kodeksu cywilnego o zleceniu, za wyznacznik powinien tu posłużyć art. 742 kc, który wskazuje, iż „Dający zlecenie powinien zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia, wraz z odsetkami ustawowymi; powinien również zwolnić przyjmującego zlecenie od zobowiązań, które ten w powyższym celu zaciągnął w imieniu własnym.”

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012