Kancelaria Prawna Skarbiec

Prawnik radzi

Zapis i polecenie – przedawnienie roszczeń

Zgodnie z art. 981 kc „Roszczenie z tytułu zapisu przedawnia się z upływem lat pięciu od dnia wymagalności zapisu.”

Początkiem biegu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zapisu będzie zgodnie z art. 970 chwila wezwania obciążonego przez zapisobiercę do wykonania zapisu. W wypadku, gdy zapisobierca nie dokonał takiej czynność należy uznać, iż zastosowanie znajdzie art 120 § 1 kc zgodnie z którym „jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie.”

Pomocną wskazówką przy definiowaniu początku biegu terminu przedawnienia jest zdaniem wyrażone przez Sad Najwyższy w orzeczeni z dnia 15 lutego 2001 (II CKN/2000), zgodnie z którym „Termin przedawnienia roszczenia o wykonanie zapisu rozpoczyna się od dnia, w którym zapisobierca dowiedział się o ogłoszeniu testamentu.”

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012