Kancelaria Prawna Skarbiec

Prawnik radzi

Zapis – wydanie oszczędności

Pytanie

Mój ojczym uczynił w testamencie zapis zobowiązujący mojego brata do wydania mi oszczędności znajdujących się na rachunku bankowym w wysokości 7500 EUR, czy taki zapis jest skuteczny? Czy mój brat może mi wydać równowartość tych środków w walucie polskiej?

Odpowiedź

Odnosząc się do poruszonych w pytaniu kwestii należy stwierdzić, iż powyższy problem był rozpatrywany przez Sad Najwyższy w orzeczeniu z dnia z dnia 16 lipca 1980 r. (III CRN 115/80). Zgodnie z tezą przytaczanego orzeczenia:

„Rozrządzenie przez spadkodawcę zagranicznymi środkami płatniczymi w formie zapisu jest dozwolone; na obciążonym takim zapisem spadkobiercy, który przejął pozostałe po spadkodawcy zagraniczne środki płatnicze, ciąży obowiązek wykonania zapisu w walucie, na jaką ten zapis opiewa.”

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012