Kancelaria Prawna Skarbiec

Testamenty i spadki

Testamenty i spadki

Testament jest oświadczeniem woli osoby fizycznej, której skutki objawiają się dopiero po śmierci. Rozrządzić majątkiem na wypadek śmierci można jedynie przez testament. Testament może zawierać rozrządzenia tylko jednego spadkodawcy. Spadkodawca może w każdej chwili odwołać zarówno cały testament, jak i jego poszczególne postanowienia. Sporządzić i odwołać testament może tylko osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Testamentu nie można sporządzić ani odwołać przez przedstawiciela.

Jak sporządzić testament?

Sporządzenie testamentu należy do czynności prawnych formalnych, które muszą być zawarte w formie przewidzianej przez ustawę, ponieważ w przypadku niezachowania warunków formalnych testament będzie nieważny. Istnieją dwa podstawowe rodzaje testamentów:

    1. Testamenty zwykłe, do których należą:
    2. Testamenty szczególne, do których należą:

Testament szczególny traci moc z upływem sześciu miesięcy od ustania okoliczności, które uzasadniały niezachowanie formy testamentu zwykłego, chyba że spadkodawca zmarł przed upływem tego terminu. Bieg terminu ulega zawieszeniu przez czas, w ciągu którego spadkodawca nie ma możności sporządzenia testamentu zwykłego.

Prawnik radzi

W jaki sposób można podważyć testament własnoręczny?

Mój ojciec nie był w stanie podpisać testamentu, więc złożył tuszowy odcisk palca. Czy testament jest ważny?

Chciałbym sporządzić testament przed prezydentem miasta, czy istnieje możliwość, ażebym ustanowił pełnomocnika do tej czynności?

Czy testament z przerobioną datą jest ważny?

Czy istnieje możliwość spisania testamentu w czasie podróży statkiem?

Kiedy możliwe jest wydziedziczenie spadkobiercy przez spadkodawcę?

Czy mam prawo do zachowku po babci, u której mieszkałem, a której nie pomagałem w gospodarstwie domowym? Nadmienię że całą opiekę sprawował mój ojciec, czyli babci syn, a babcia wyraźnie nie wskazała w testamencie, że mnie wydziedzicza?

Czy, jeżeli nie zostałam uwzględniona w testamencie, to czy należy mi się jakiś spadek?

Czy w przypadku niepowołania mnie do spadku należy mi się zachowek, jeżeli otrzymałem darowiznę od spadkodawcy?

Mój brat został pominięty przy dziedziczeniu z testamentu - ja również, z tym że ja otrzymałem darowiznę od rodziców. W tym momencie mój brat chce, ażebym wypłacił mu połowę wartości darowizny. Czy ma on do tego prawo?

Czy od zachowku opłaca się podatek od spadków i darowizn?

Matka mojego męża zmarła dwa miesiące temu, ale na jej rachunek bankowy do którego mamy dostęp, w dalszym ciągu wpływa emerytura. Czy tą emeryturę będziemy musieli oddać ZUS-owi?

Czy jest jakiś sposób, ażeby mój majątek w razie odrzucenia spadku przez syna nie przeszedł na gminę albo Skarb Państwa?

Chciałbym się dowiedzieć w jaki sposób będę odpowiadał za długi spadkowe po przyjęciu spadku?

Mój brat zniszczył testament, który był nieważny. Czy z tego powodu będzie mógł dziedziczyć z ustawy?

Kto może wystąpić z powództwem o uznanie za niegodnego dziedziczenia?

Kto może dziedziczyć po śmierci mojej babci, jeżeli moja mama nie żyje, a babcia ma jeszcze jedną córkę?

Na kim spoczywa obowiązek wykonania zapisu?

Przedawnienie roszczeń wynikających z zapisu

Mój ojczym uczynił w testamencie zapis zobowiązujący mojego brata do wydania mi oszczędności znajdujących się na rachunku bankowym w wysokości 7500 EUR. Czy taki zapis jest skuteczny? Czy mój brat może mi wydać równowartość tych środków w walucie polskiej?

Mój ojciec zmarł dwa miesiące temu. W testamencie uczynił mnie spadkobiercą niewielkiej kamienicy składającej się z sześciu odrębnych lokali. W testamencie zawarł także zapis wskazujący, iż zapisuje na rzecz mojego wuja lokal nr 4 położony w tej kamienicy. Czy taki zapis jest ważny?

Kogo należy obarczyć wykonaniem polecenia?

Jestem spadkobiercą testamentowym po moim dziadku. Dziadek w testamencie zapisał, iż życzy sobie, abym rzucił palenie papierosów lub przynajmniej ograniczył ich ilość. Czy taki zapis jest poleceniem?

Mój przyjaciel uczynił mnie w testamencie wykonawcą testamentu, przy czym nie określił żadnego wynagrodzenia oraz nie wskazał także, iż miałbym tę funkcję pełnić nieodpłatnie. Czy przysługuje mi jakieś wynagrodzenie za podjęte czynności?

Moja koleżanka wskazała mnie w testamencie jako wykonawcę testamentu, przy czym obawiam się, iż wskutek rozlicznych obowiązków nie będę mogła sprawować tej funkcji. Czy mogę się jej zrzec?

Stwierdzenie nabycia spadku i poświadczenie dziedziczenia

Inne usługi
Kancelarii Prawnej Skarbiec

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012